Automatická identifikácia výrobkov...

...potlačte sa s nami vpred...

 


Motorola - AP

Aktívne prvky bezdrôtové siete, tvorí základ pre vytvorenie a pokrytie plochy bezdrôtovou sieťou.

 

Motorola - Switche

Switche (prepínače) pre centralizovanú správu a riadenie bezdrôtovej siete vytvorenej pomocou aktívnym prvkov (portov alebo pointov)

 

Motorola - Príslušenstvo

Základné príslušenstvo pre bezdrôtové siete. Jedná sa o rôzne typy antén pre pripojenie k AP, napájacie moduly a pamäťové karty.

Ostatné zariadenia

Bezdrôtové technológie pomocou zariadení od spoločnosti Cisco a podobne