TOP FOILS s.r.o
Slovenské Pravno 16, 038 22

obchodné zastúpenie:
Jonatánova 2
821 06 Bratislava
Newsletter
novinky Vám zašleme na mail!
 

Automatická identifikácia výrobkov...

...potlačte sa s nami vpred...

 


Predstavenie spoločnosti

Firma TOP FOILS s.r.o. bola založená v roku 2004 ako spoločnosť pre rozširovanie niektorých špecifických obchodných činností, ktoré na našom trhu od roku 2000 zaisťovala v obmedzenom rozsahu firma CNI Tlač servis s.r.o.

Cieľom založenia novej spoločnosti TOP FOILS s.r.o. je sprístupniť a dodávať firmám pôsobiacim na českom a slovenskom trhu špičkové produkty významných svetových výrobcov s možnosťou využitia v rôznych priemyselných odvetviach. Požiadavky zákazníkov sme pripravení realizovať operatívne a pružne pomocou kvalitného strojového vybavenia pre výsek, rezanie, prevíjanie a kompletného servisu pri dodávkach našich ťažiskových produktov, ktorými sú:


* Termotransferové fólie / TTR pásky

* Kódovacie (dátumovacie) fólie
* Fólie pre horúcu ražbu
* Laminovacie fólie
* Holografické fólie-ochranné prvky
* Samolepiace etikety
* Textilné stuhy
* Obojstranné lepiace pásky
* Tvarované výseky z OLP
* Termotransferové tlačiarne
* Snímače čiarových kódov a mobilné dátové terminály

* Špeciálne stroje
Našou snahou je individuálny a operatívny prístup k riešeniu konkrétnych požiadaviek a výberu vhodných produktov, ich úprava a prispôsobenie špecifickým podmienkam pre úspešnú aplikáciu u jednotlivých zákazníkov. Táto firemná filozofia je podporovaná priamou spoluprácou našich odborníkov so zahraničnými výrobcami. Ich technologické a výskumné zázemie je k dispozícii pre nájdenie technických, ale aj ekonomických riešení požiadaviek našich odberateľov. Takto sa nám darí dodávať aj veľmi náročným zákazníkom špecifické riešenia "na kľúč". Ponúkame záručný aj pozáručný servis predaných strojov a zariadení, poskytujeme zaškoľovanie obsluhy a organizujeme aj odborné semináre a vzdelávacie kurzy pre zodpovedných pracovníkov priamo vo firmách.

Pre zvyšovanie odborných znalostí a zoznamovanie sa s novými technológiami a produktami sa pravidelne zúčastňujeme - často aj s našimi významnými odberateľmi - vzdelávacích podujatí u zahraničných dodávateľov a prezentujeme sa na odborných domácich i medzinárodných výstavách a veľtrhoch.